Usługi

Doradztwo gospodarcze, w tym:

 • - opracowywanie biznes planów i studiów opłacalności przedsięwzięć gospodarczych,
 • - sporządzanie analiz rynku,

 • - wyceny wartości przedsiębiorstw, 

 • - opracowywanie koncepcji finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • - pomoc w opracowaniu planów restrukturyzacji,
 • - pomoc w opracowaniu strategii marketingowych.


Pośrednictwo finansowe, w tym:

 • - współpraca z bankami przy udzielaniu tzw. kredytów hipotecznych i pożyczek,
 • - współpraca z bankami przy udzielaniu kredytów gospodarczych,
 • - poszukiwanie banków zainteresowanych finansowaniem konkretnych przedsięwzięć,

 • - organizacja przepływu informacji i dokumentów w procedurach kredytowych. 
Wsparcie bieżących działań i rozwoju przedsiębiorstw, w tym:


 • - wsparcie w procesie negocjacji z instytucjami uczestniczącymi w przyznaniu dofinansowania ze środków
  ..Unii Europejskiej, bankami, inwestorami i kontrahentami,

 • - opracowywanie raportów i innych okresowych dokumentów informacyjnych,
 • - monitorowanie wykonywania obowiązków beneficjenta w toku uruchomienia i rozliczania dofinansowania,
 • - monitorowanie wykonywania obowiązków kredytobiorcy w toku uruchomienia i spłaty kredytu.

 


Jak działamy ?

Jak działamy ?

Nasze codzienne działania opierają się na trzech filarach. Są to: innowacyjność,
partnerstwo i zaufanie.

Wiemy, że w naszej branży liczą się efekty pracy i pozytywne rekomendacje klientów.


 • Innowacyjność
 • Partnerstwo
 • Zaufanie
 • Profesjonalizm
 • Doświadczenie
 • Skuteczność